Ilusias | Lightshow & Fireshow
ILUSIAS - Fire show Amazons

A dynamic fire show Fire
Amazons

Zjistit více

The seductive Amazonians celebrate their victory with a ritual dance. They twirl burning fans, rods, and ropes, and achieve absolute harmony. Their determined faces shine in the flames, while their arms draw fiery circles in graceful gestures. Can you feel their unbridled energy?

Searching for an action-packed performance for a small corporate event or birthday party? The Fire Amazons will win your admiration.

THE FIERY PARAMETERS

15-20 min

programme length

4

number of performers

8x6 m

necessary space

dark

best performed in half-light or darkness

Ohňová show Fire Amazons - ILUSIAS
Ohňová show Fire Amazons - ILUSIAS
ILUSIAS - Fire show Amazons
Ohňová show Fire Amazons - ILUSIAS
Ohňová show Fire Amazons
Ohňová show Fire Amazons
Ohňová show Fire Amazons
Ohňová show Fire Amazons

Error: Contact form not found.

Hasíme Otázky

Technické požadavky

Aby tato světelná show byla skutečným zážitkem pro diváky , prosíme o zajištění těchto technických požadavků:

  • zajištění dostatečného ozvučení sálu/prostoru vystoupení (hudbu budeme mít připravenou na flash disku),
  • zajištění dostatečného prostoru pro vystoupení: min. 8 x 6 metru (š x h), výška prostoru min. 4 metry.

Organizační požadavky

Organizátora akce prosíme o:

  • umožnění příprav v prostoru vystoupení minimálně 5 minut před zahájením show a též 5 minut po ukončení show k úklidu rekvizit,
  • máme samozřejmě uzavřené pojištění proti odpovědnosti za škodu, přesto prosíme o zajištění dalších bezpečnostních opatření (hasicí přístroje v dosahu, apod.),
  • optimální odstup diváků od vystoupení jsou cca 3 metry, optimální pohled na show je z čelní strany,
  • uvedení jména "Ilusias" v propagačních materiálech akce,
  • zajištění šatny/uzamykatelného prostoru pro převlékání účinkujících,
  • zajištění parkovacího místa nedaleko budovy/prostoru vystoupení.

Cestovné

Cestovné účtujeme 8 Kč/ujetý km od Prahy a zpět.

Poplatky za použití hudby

Poplatky za užití hudebních děl má povinnost odvádět pořadatel akce. Pořadateli dodáme seznam použitých skladeb včetně označení autora před datem konáním našeho vystoupení.