Ilusias | Lightshow & Fireshow

Black theatre light show Blue Illusion

White faces shining through the dark, awaiting the instructions of mysterious creatures. They fly in on wings from somewhere in the shadows and plunge into a whirl of illusion. The black darkness is suddenly slashed apart with intense colours, and the story begins. Is it the characters themselves or your eyes that deceive you?

Zjistit více

Searching for a mysterious performance full of illusion for your ball or corporate event? Blue Illusion pulls you into the unbelievable atmosphere of black theatre and special effects.

Let your logo shine!

This show can also include the logo of your company, city or event partners, which we will display during our show using Pixel Poi technology.

LUMINOUS PARAMETERS

15 min

programme length

5

number of performers

8x6 m

necessary space

dark

best performed in complete darkness

Error: Contact form not found.

Zhasínáme Otázky

Technické požadavky

Aby tato UV světelná show byla skutečným zážitkem pro diváky, prosíme o zajištění těchto technických požadavků:

  • zajištění dostatečného ozvučení sálu/prostoru vystoupení (hudbu budeme mít připravenou na flash disku),
  • zajištění dostatečného prostoru pro vystoupení: min. 8 x 6 metru (š x h), výška prostoru min. 4 metry ,
  • možnost připojení našich UV světel do elektrické sítě (stačí běžný jistič) v maximální vzdálenosti 8 metrů od prostoru vystoupení či zajištění UV světel od pořadatele akce (nutno domluvit předem),
  • zajištění naprosté tmy v celém sálu po dobu vystoupení UV show (zhasnutí veškerého osvětlení sálu včetně baru apod.).

Organizační požadavky

Organizátora akce prosíme o:

  • upozornění diváků na zákaz fotografování s bleskem po celou dobu vystoupení,
  • umožnění příprav v prostoru vystoupení minimálně 5 minut před zahájením UV show a též 5 minut po ukončení show k úklidu rekvizit,
  • uvedení jména "Ilusias" v propagačních materiálech akce,
  • zajištění šatny/uzamykatelného prostoru pro převlékání účinkujících,
  • zajištění parkovacího místa nedaleko budovy/prostoru vystoupení.

Cestovné

Cestovné účtujeme 8 Kč/ujetý km od Prahy a zpět.

Poplatky za použití hudby

Poplatky za užití hudebních děl má povinnost odvádět pořadatel akce. Pořadateli dodáme seznam použitých skladeb včetně označení autora před datem konáním našeho vystoupení.