Ilusias | Lightshow & Fireshow

A touching light show A Dream

The age-old struggle of good and evil. The gentle dancers have no trouble experiencing the simple joy of being alive. Yet, they are soon joined by a third, known as temptation. It purposefully seduces them astray and pulls them down from the clouds. Will they resist or succumb in the end?

Zjistit více

Searching for a dance and light performance for your ball or corporate event? A Dream will dazzle you with its flowing choreography, acrobatic elements, and light effects.

Let your logo shine!

This show can also include the logo of your company, city or event partners, which we will display during our show using Pixel Poi technology.

LUMINOUS PARAMETERS

6 min

programme length

3

number of performers

6x4 m

necessary space

dark

best performed in darkness

Error: Contact form not found.

Zhasínáme Otázky

Technické požadavky

Aby tato světelná show byla skutečným zážitkem pro diváky, prosíme o zajištění těchto technických požadavků:

  • zajištění dostatečného ozvučení sálu/prostoru vystoupení (hudbu budeme mít připravenou na flash disku),
  • zajištění dostatečného prostoru pro vystoupení: minimálně 8 x 6 metru (š x h), výška prostoru min. 4 metry,
  • možnost připojení našich světel do elektrické sítě (stačí běžný jistič) v maximální vzdálenosti 8 metrů od prostoru vystoupení či zajištění světel od pořadatele akce (nutno domluvit předem),
  • zajištění tmy, šera či pološera v celém sálu po dobu vystoupení UV show.

Organizační požadavky

Organizátora akce prosíme o:

  • umožnění příprav v prostoru vystoupení minimálně 5 minut před zahájením show a též 5 minut po ukončení show k úklidu rekvizit,
  • uvedení jména "Ilusias" v propagačních materiálech akce,
  • zajištění šatny/uzamykatelného prostoru pro převlékání účinkujících,
  • zajištění parkovacího místa nedaleko budovy/prostoru vystoupení.

Cestovné

Cestovné účtujeme 8 Kč/ujetý km od Prahy a zpět.

Poplatky za použití hudby

Poplatky za užití hudebních děl má povinnost odvádět pořadatel akce. Pořadateli dodáme seznam použitých skladeb včetně označení autora před datem konáním našeho vystoupení.